Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com
Get Adobe Flash player

informing1

 

ฝึกศัพท์พื้นฐาน 3000 คำของ Oxford ให้เข้าใจและใช้เป็น ครบทุกคำ

loe kids need
สวัสดีครับ
ชุดศัพท์พื้นฐาน 3000 คำของ Oxford
 ลิงก์ 1 หรือ ลิงก์ 2
เป็นชุดคำศัพท์ที่ใช้ได้จริงทั้งในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ
    ผมขอแนะนำการศึกษาคำศัพท์ชุดนี้ ดังนี้
【1】 ดูคำแปลไทย ทีละคำ A → Z
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/EbookinTHAI/OXFORD_3000_words.pdf 
【2】 ฝึกทบทวน (1) โดยนึกถึงคำแปลของศัพท์คำนั้น แล้วจึงค่อยวางเมาส์บนคำศัพท์เพื่อดูคำแปล (Page 1 → Page 17)
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/TheOxford3000.html 
【4】 ฝึกทบทวน (2) โดยนึกถึงคำแปลหรือ definition ของศัพท์คำนั้น, แล้วจึงดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์, คลิก Definition เพื่อดูคำแปลไทยและประโยคตัวอย่าง
http://tinyurl.com/y9vmlabn 
【5】 ฝึกทบทวน (3) โดยนึกถึงความหมายของศัพท์คำนั้นที่จะศึกษา, คลิกคำศัพท์, อ่านความหมายและรายละเอียดของคำศัพท์จากหน้าเว็บดิก Oxford
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/wordlist/english/oxford3000/ 
【6】ฟังเสียงอ่านคำศัพท์ และฝึกออกเสียงตาม ทีละคำ ๆ, จาก A → Z (คลิปยาว 1 ชั่วโมง 50 นาที)
ถ้าออกเสียงตามไม่ทัน ก็ใช้วิธี Play ⇄ Pause หรือกดแป้นคีย์บอร์ด ตัว J หรือ ◄ เพื่อให้คลิปย้อนหลัง 10 หรือ 5 วินาที
https://www.youtube.com/watch?v=3ccxSPM--os
【7】ฝึกฟัง, ออกเสียงตาม, อ่าน, ตีความ คำศัพท์และประโยคตัวอย่าง
ถ้าคลิปไปเร็วตามไม่ทัน ก็ใช้วิธี Play ⇄ Pause, หรือกดแป้น ◄ เพื่อย้อนหลัง, กดแป้น ► เพื่อเดินหน้า
     ผมหามาได้แค่ 12 ตัว A - L ถ้าท่านใดหาได้เพิ่ม ช่วยแจ้งด้วยนะครับ → ที่มา
A: https://www.youtube.com/watch?v=g-O7bZhdYJA
B: https://www.youtube.com/watch?v=JE1JeGPo1V0 
C: https://www.youtube.com/watch?v=urVEQX85otY 
D: https://www.youtube.com/watch?v=e1BTh-IgLu0 
E: https://www.youtube.com/watch?v=VOoEFRkx37A 
F: https://www.youtube.com/watch?v=12imwgE0qxE 
G: https://www.youtube.com/watch?v=5wcnxe9UITA 
H: https://www.youtube.com/watch?v=0gcB6Ll-sls 
I: https://www.youtube.com/watch?v=0IcWJyz3JIo 
J: https://www.youtube.com/watch?v=UyqB_7n-Dk8 
K: https://www.youtube.com/watch?v=igFErR8q5Dg&t=3s 
L: https://www.youtube.com/watch?v=5RguBxlRIUw 
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/ 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com