เปรียบเทียบ Bangkok กับ Fort Lauderdale

 

      ♦บทความนี้ เขาเปรียบเทียบ เมืองหลวงของไทย คือ Bangkok กับ Fort Lauderdale เมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอมริกา ว่ามีอะไรเหมือนกันหลายอย่าง และต่างกันบางอย่าง และไอ้ที่ต่างกันนั่นแหละ ที่เขาเสนอว่า เราน่าจะดูเป็นตัวอย่าง หรือ role model
http://www.bangkokpost.com/lifestyle/social-and-lifestyle/1275291/a-sunshine-state-of-mind