100 ภาษาอังกฤษ หนังสือวลี ที่มาพร้อมกับเสียงอ่าน

100 ภาษาอังกฤษ วลีที่มาพร้อมกับเสียงอ่าน

ฟังเสียง + อ่าน + พูดตาม
หลังจากคลิกฟังเสียงแล้ว ถ้าต้องการดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ก็คลิก ⤓