Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษาศัพท์อังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ อย่างลึกซึ้ง ที่นี่

listen  500- LDOCE
        ผมเคยนำ list คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่จัดทำโดย Longman Dictionary พร้อมแนบคำแปลไทยสั้น ๆ ไว้ด้วย
       → ที่ลิงก์นี้ 
       วันนี้ผมขอนำศัพท์ชุดเดิมนั้น มานำเสนอท่านอีกครั้ง แต่ให้ท่านสามารถคลิกเข้าไปศึกษาศัพท์แต่ละคำจากหน้าเว็บดิก Longman ได้โดยตรง ซึ่งข้อมูลจากหน้าดิกที่มีให้ท่านฝึกและศึกษานั้นสมบูรณ์มาก ๆ เพราะมีทั้ง

  1. ความหมาย (definition),
  2. เสียงอ่านคำศัพท์ (pronunciation),
  3. โฟเนติกส์,
  4. แกรมมาร์น่ารู้ - idiom - วลี - phrasal verb - ภาพประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์,
  5. คำที่มักใช้ด้วยกัน (collocation)
  6. และอื่น ๆ อีกเยอะแยะ
  7. และที่น่าสนใจเพราะเป็นประโยชน์มาก ๆ ก็คือ ประโยคตัวอย่างที่ให้ท่านคลิกฟังการออกเสียงที่เป็นธรรมชาติ  ได้อารมณ์ซึ่งท่านสามารถฝึกพูดตาม จะคลิกฟังซ้ำ-พูดซ้ำ กี่ครั้งก็ได้ หรือจะฟังโดยไม่เหลือบตาไปดูประโยคตัวอย่าง ซึ่งเป็นการฝึก Listening Skill ก็ทำได้

       ขอเรียนว่า มีแต่ดิก Longman เท่านั้นที่มีบริการเสียงเช่นนี้ ดิกดังยี่ห้ออื่น เช่น Oxford หรือ Cambridge ยังไม่มีบริการเช่นนี้
       List คำศัพท์ที่จัดให้นี้เป็นก้าวแรกในการรู้จักคำศัพท์ให้ลึก เพราะการรู้เพียงแค่คำแปลนั้น แม้มีประโยชน์แต่ก็น้อยเกินไป ยังไม่พอที่จะเอาไปใช้งานได้จริง ๆ
       ขอเชิญให้ท่านศึกษาที่หน้านี้ รับรองว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกเยอะทีเดียวครับ
    → http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/2000LM.htm 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com