ชีวิตกับแอปเปิ้ล 1 ลูก

♥ แต่ละชีวิตก็ไม่ต่างจากแอปเปิ้ลลูกนี้ การมองเห็นความจริงเช่นนี้ช่วยให้จิตใจสงบ
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างรอบคอบ ปล่อยวาง ร่าเริง และรู้ว่าควรทำอะไรก่อนที่จะ "เน่า"
เพราะวันคืนที่ผ่านไปแก้ไขและย้อนกลับไม่ได้
 https://www.youtube.com/watch?v=ajay1tq_roU