ฝึกใช้ดิกอังกฤษ-อังกฤษ กับคำศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อยสุด

1000words

ฝึกใช้ดิกอังกฤษ-อังกฤษ กับคำศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อยสุด 
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/1000words.htm