แนะนำ 3 โปรแกรมดิกแผ่น Longman Dictionary ที่น่าใช้มาก ๆ

 longman2009-2008-2007

【1】Longman Dictionary of Contemporary English 5th Edition (2009)https://goo.gl/yp5Vu4
ดาวน์โหลดไฟล์(.exe) นำไปคลิกติดตั้งได้ทันที → https://goo.gl/DtNkWf
อ่านคำแนะนำวิธีใช้โดยละเอียด → https://goo.gl/3zhr7z

【2】Longman Dictionary of American English 4th Edition (2008)https://goo.gl/rdtDeP

 ดาวน์โหลดไฟล์(.exe) นำไปคลิกติดตั้งได้ทันที → https://goo.gl/tZA9ax
 อ่านคำแนะนำวิธีใช้โดยละเอียด → https://goo.gl/3Xp2Aq

【3】Longman Advanced American Dictionary 2ืnd Edition(2007) https://goo.gl/8irQoZ
 ดาวน์โหลดไฟล์(.exe) นำไปคลิกติดตั้งได้ทันที → https://goo.gl/hwC4Z8
 วิธีใช้คล้าย ๆ กับโปรแกรมที่ 2