ดาวน์โหลด EN421 ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ (Journalistic English)

01

สวัสดีครับ

          ถ้าเป็นหนังสือประเภทอื่น ๆ แต่ละคนก็เลือกอ่านไปตามความจำเป็นและความชอบ แต่ดูเหมือนว่า หนังสือพิมพ์เป็นหนังสือประเภทเดียวที่ทุกคนจำเป็นต้องอ่านไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ

          การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ช่วยให้เรารู้อะไรที่อาจจะต่างจากหรือมากกว่าเนื้อหาที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทย และสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคย การทำความรู้จัก ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ หรือ Journalistic English น่าจะช่วยเราได้เยอะทีเดียวในการอ่านให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

          หนังสือ EN421 ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ (Journalistic English)  โดย รศ.เยาวลักษณ์ ธันธนาพรชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง คือตัวช่วยที่ว่านี้

เชิญดาวน์โหลด

EN421 (51) อธิบายเป็นภาษาไทย คลิก

EN421 อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ    คลิก

ซึ่งมีหัวข้อให้ศึกษาตามสารบัญ ดังนี้

บทที่ 1 ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์

บทที่ 2 หัวข่าว

บทที 3 รายละเอียดของข่าว

บทที่ 4 ข่าวอบุัติเหตและข่าวอบุัติภัย

บทที่ 5 ข่าวอาชญากรรม

บทที่ 6 ข่าวสังคม

บทที 7 ข่าวการเมืองและข่าวต่างประเทศ

บทที 8 ข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจ

บทที 9 ข่าวกีฬา

บทที่10 บทความในหนังสือพิมพ์

บทที11 บทบรรณาธิการ

บทที่12 โฆษณาและประกาศในหนังสือพิมพ์

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.