ฝึกหัดพัฒนา: ศัพท์ 1 - 5 พยางค์ ที่พบบ่อย

pencil

ศัพท์ 1 พยางค์ 1000 คำ → https://goo.gl/erQWhA 
ศัพท์ 2 พยางค์ 1000 คำ → https://goo.gl/vkRfnu 
ศัพท์ 3 พยางค์ 500 คำ → https://goo.gl/bNgfD4 
ศัพท์ 4 พยางค์ 200 คำ → https://goo.gl/wQe8YN 
ศัพท์ 5 พยางค์ 50 คำ → https://goo.gl/wpL2cF

pencil