ศัพท์ เครื่องมือช่าง & เครื่องใช้ในสำนักงาน

  chang
♦ อุปกรณ์ และ เครื่องมือช่าง
https://www.youtube.com/watch?v=RIkuoNZyHIg 
https://www.youtube.com/watch?v=ClQoVZiZutk 
https://www.youtube.com/watch?v=cn77QXvWMJM 
https://www.youtube.com/watch?v=8bPxRpDQ_8I&t=67s 
https://www.youtube.com/watch?v=6OucXoDnYIE 
https://www.youtube.com/watch?v=8bPxRpDQ_8I 
https://www.youtube.com/watch?v=7qas_S7aci4 

offices

♦ เครื่องมือในสำนักงาน และ เครื่องเขียน
https://www.youtube.com/watch?v=-JohUMiBg0Y 
https://www.youtube.com/watch?v=iZmXjYpSG90 
https://www.youtube.com/watch?v=L9wrFCg2g-k 
https://www.youtube.com/watch?v=d5L5ElmP_qY