ถามตรงๆกับจอมขวัญ : วิจารณ์ยับ! สอนภาษาอังกฤษผิด

 เชิญฟังความเห็นของอาจารย์คริสโตเฟอร์ ไรท์

https://www.thairath.co.th/clip/89816