50 สำนวนภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

50idiom

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/50idioms.htm