แนวข้อสอบ ENG1001 : ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1001

=== ที่เยี่ยมก็คือ นอกจากเฉลยแล้ว ยังอธิบายเฉลยอีกนิดหน่อยด้วย ===
  https://goo.gl/n4fncy