รวมประโยคน่ารู้ ที่มักได้ยินบ่อยๆ ในสนามบิน

airpo

 http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/airportsentences.htm