รวม 313 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่เรามักจะใช้ในชีวิตประจำวันกันอยู่บ่อยๆ

313

 https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/39481.html

♦ ดาวน์โหลดไฟล์ pdf → https://goo.gl/fa8485