รู้ไว้ไม่เอ้าท์! 50 คำย่อภาษาอังกฤษ ไว้ใช้แชทในโซเชียล

BRB

→ http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/50chat.htm