Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คลิปสอนภาษาอังกฤษ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

pencil

 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้จัดทำคลิปสอนวิชาภาษาอังกฤษออกมาหลายคลิป (เข้าใจว่าในอนาคตน่าจะมีออกมาเรื่อย ๆ)

ลองเข้าไปดูซีครับ บางเรื่องท่านอาจจะชอบ จดหรือ save ลิงก์นี้ไว้เลยก็ดีครับ
https://goo.gl/EDMeXe  

pencil

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com