ศัพท์คำหยาบที่รู้ไว้ก็ไม่เสียหาย แต่ห้ามใช้

rudewords

ศัพท์คำหยาบที่รู้ไว้ก็ไม่เสียหาย แต่ห้ามใช้
จาก Oxford Dictionaryhttps://goo.gl/VeRmYc
จาก Longman Dictionaryhttps://goo.gl/KzwRgL