ฝึกภาษาอังกฤษกับ Story สนุก-น่ารัก สำหรับเด็ก (agendaweb.org)

kkkk

♥ฝึกภาษาอังกฤษกับ Story สนุก-น่ารัก สำหรับเด็ก
https://agendaweb.org/listening/short-stories-for-children.html
♦ลองดูสัก 1 เรื่องเป็นตัวอย่าง The King's New Clothes
คลิก Page by Page และ Next ไปจนจบเรื่อง (ถ้าต้องการฟังหน้าใดซ้ำก็คลิก Previous และคลิก Next ทันที)
http://www.e-yep.com/list.php?page=storyEN&id=985