รวม 48 บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9

48

http://www.mangozero.com/48-royal-songs-from-bhumibol-adulyadej/