17 ศัพท์และวลีเกี่ยวกับความสัมพันธ์

infographics-love-thermometer.pdf

♥ 17 ศัพท์และวลีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ♥
https://www.macmillandictionary.com/external/pdf/infographics-love-thermometer.pdf?version=2017-10-23-1009