เล่นเกมสนุกฝึกศัพท์และภาษา ที่เว็บดิก Macmillan

Language Games  Macmillan Dictionary

ที่เว็บ Macmillan Dictionary

https://www.macmillandictionary.com/language-games/ 

มีหลายเกมที่สนุกและได้ฝึกศัพท์และภาษาไปพร้อมกัน

Figures of speech British vs American English Trending Words 2016BuzzWord or Bard's Word Modern lingo Animals Open DictionarySpelling quiz (easy) Spelling quiz (hard)