Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รวมเว็บสอนภาษาอังกฤษฟรีของทางราชการ

 

 สวัสดีครับ

            ผมเข้าใจว่ามีหน่วยราชการของไทยหลายหน่วยจัดทำเว็บหรือสื่อการเรียนภาษาอังกฤษให้คนไทยได้เข้าไปใช้หรือดาวน์โหลดไฟล์ฟรี แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายหรือเนื้อหาของเว็บของแต่ละหน่วยงานอาจจะแตกต่างกัน  แต่ชาวบ้านทั่วไปก็สามารถเข้าไปใช้ได้

            ผมจึงสงสัยว่า  มีหน่วยงานใดบ้างไหมที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมเว็บหรือสื่อการเรียนภาษาอังกฤษของทุกหน่วยราชการไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษจากผู้เชื่ยวชาญภาครัฐที่ทำของฟรีขึ้นมาบริการประชาชนwriting

            ในที่นี้ ผมได้รวบรวมเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษฟรีข้างล่างนี้ของทางราชการ ที่ผมรู้จัก

[1] ดาวน์โหลดตำราภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/link.asp?ID=EN

[2] SchoolNet ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

http://www.school.net.th/schoolnet/directory/elearning.php?cat_id=2

[3] ชุดฝึกอบรมทางไกล การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/oce/Pages/Content.html

*********

เพิ่ม 28 เมษายน 2557

English Grammar in Use-ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/D4LP/14212/Contents.html

Common Grammar and Writing Problems-ปัญหาที่พบเสมอด้านไวยากรณ์และการเขียน

http://www.stou.ac.th/schools/sla/englishwriting/cd-rom/Module5/Index5.htm

Welcoming Guests-การต้อนรับชาวต่างประเทศ

http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/WelcomingGuests/Contents.html

**********

[4] English Course   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าไปแล้วอาจจะต้องรอนิดหน่อย มันโหลดช้าครับ

 EL070 English Course 1 : ภาษาอังกฤษคอร์ส 1

http://e-learning.tu.ac.th/demoLMS/lms/E25/EL070/EL070.html

EL171 English Course 2 : ภาษาอังกฤษคอร์ส 2

http://e-learning.tu.ac.th/demoLMS/lms/E25/EL171/EL171.html

EL172 English Course 3 : ภาษาอังกฤษคอร์ส 3

http://e-learning.tu.ac.th/demoLMS/lms/E25/EL172/EL172.html

EL226 English for Import-Export Business

http://e-learning.tu.ac.th/demoLMS/lms/E15/EL226/EL226.html

[5] การศึกษาทางไกลผ่านดามเทียม

เมื่อเข้าไปแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ABC ใต้คอลัมน์ ภาษาอังกฤษ1 - ภาษาอังกฤษ2

http://edltv.thai.net/

[6] คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

http://61.19.50.61/eng/learn/

[7] โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จะเข้าใช้งานได้ ต้อง  สมัครสมาชิกใหม่  เพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

http://www.thaicyberu.go.th/

[8] Play & Learn สถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

http://www.plearnenglish.com/main_menu.php

[9] กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 การร่างหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

 บทสนทนาทางโทรศัพท์ที่ใช้ในการทำงาน 

การจัดทำประวัติส่วนตัว กำหนดการประชุม และกำหนดการต้อนรับ เป็นภาษาอังกฤษ

[10]สำนักงาน ก.พ.- ชื่อสายงาน ตำแหน่งงาน และระดับ เป็นภาษาอังกฤษ

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/Position_Spec/Web_classEN52.pdf

[11]กระทรวงการต่างประเทศ

ตัวอย่างการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยู่เสมอ

แปล:เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทยในปัจุบัน

[12]ราชบัณฑิตยสถาน

ดาวน์โหลด โปรแกรม-หนังสือ พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

[13] ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 ครูศิรดา ฤกษ์มงคล โรงเรียนวัดหญ้า นครศรีธรรมราช

http://www.sirada.in.th/

แถม:ภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษาภาคเอกชน (มหาวิทยาลัยสยาม) คลิกดาวน์โหลด slide

 

ภาษาอังกฤษ 1

 

ภาษาอังกฤษ 2

 

ภาษาอังกฤษ 4

 

แต่ผมอยากรู้จักมากกว่านี้ หรือถ้าจะให้ดีถ้ามีเว็บใดที่รวบรวมไว้ให้เลย ท่านใดทราบช่วยแจ้งด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com