เรียนรู้คำศัพท์ แบบฉับพลับ ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว ชุดที่ 1 - 2


【1】 https://www.youtube.com/watch?v=jm_z51ZozdU

【2】 https://www.youtube.com/watch?v=zGuHMPmlHL8