ฝึกภาษาอังกฤษโดยดูหนัง Mulan จบเรื่อง

[คลิปที่ 1] https://www.youtube.com/watch?v=F0GK-Jny3w0 

[คลิปที่ 2] https://www.youtube.com/watch?v=xRmj-wiaC8E 

[คลิปที่ 3 Part ที่  1 - 63] https://www.youtube.com/watch?v=ibyMyuK20Fc&list=PLfdp24yc4ejCi1VI7FfQQEAIpVZkpFDzi