ฝึกออกเสียง 100 คำศัพท์พื้นฐาน

♥ คลิป 100 คำนี้เป็นคำพื้นฐานที่สุดในภาษาอังกฤษตามการจัดของ Oxford Dictionary

ขอฝากไปให้เด็ก ๆ ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ให้เขาฝึกออกเสียงตาม


https://www.youtube.com/watch?v=R5NC9yyTeZ8