แนะนำหนังสือ, เว็บ, แอปป์, นิตยสาร ที่ควรอ่าน เพื่อฝึกภาษาอังกฤษ

FluentU
       ลิงก์ข้างล่างนี้เขาแนะนำหนังสือ, เว็บ, แอปป์, นิตยสาร ที่ควรอ่าน, บางเล่มก็แนะนำนิด ๆ หน่อย ๆ แต่บางเล่มก็สรุปหรือย่อให้ด้วย
       บางเล่มอาจพอหาไฟล์ดาวน์โหลดฟรี ๆ ได้จากเน็ต แต่บางเล่มถ้าอยากได้คงต้องซื้อ
      ผมยังไม่มีเวลาย่อยทุกเล่มเพื่อนำมาเล่า แต่ถ้าทิ้งไว้เฉย ๆ ก็คงไม่เกิดประโยชน์ จึงนำมาบอกต่อ เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านบ้าง