แนะนำ "Making Sense of Phrasal Verbs"

Martin Shovel - Making Sense of Phrasal Verbs.pdf

♥ หนังสือเล่มนี้ "Making Sense of Phrasal Verbs" เป็นตำราที่ดีมาก ซึ่งช่วยสอนให้เจ้าใจและจำได้ phrasal verb ที่ใช้บ่อยสุดในชีวิตประจำวัน โดยใช้

  • รูปภาพ,
  • ประโยคบรรยายที่ตบท้ายด้วยคำถามที่กระตุ้นให้คิด,
  • คำถามทบทวนความเข้าใจพร้อมเฉลย,
  • ท้ายบทมี Reference Section ที่สรุป phrasal verb ที่อธิบายมาแล้วทั้งเล่ม,

นับว่าเป็นตำราที่สอนเรื่อง phrasal verb ที่ดีมากเล่มหนึ่ง, มีทั้งหมด 20 Unit, คลิก Bookmarks เพื่อไปยัง Unit ที่ต้องการ
https://goo.gl/qfH7yH