ฝากคุณครู เทคนิคง่าย ๆ save ไฟล์ mp3 เสียงอ่านคำศัพท์ นำไปใช้สอนเด็ก

ฝากคุณครู เทคนิคง่าย ๆ save ไฟล์ mp3 เสียงอ่านคำศัพท์ นำไปใช้สอนเด็ก
【1】ไปที่นี่ https://www.onelook.com/  , พิมพ์คำศัพท์ และ Enter
【2】 คลิกไอคอนรูปลำโพง ตามภาพข้างล่าง

television
【3】คลิก ตามภาพข้างล่าง ก็จะได้ไฟล์ mp3 เสียงอ่านศัพท์คำนั้น

television2