รวมชื่อ "ผัก" ในภาษาอังกฤษ

veget

♥ รวมชื่อ "ผัก" ในภาษาอังกฤษ
https://dict.longdo.com/search/ผัก*