30 ประโยคภาษาอังกฤษที่แม่อย่างเราพูดกับลูกประจำ

english-talk-cover

https://www.parentsone.com/30-english-sencent-mom-talk-to-kid/

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/30sentenceswithkid.html