ดาวน์โหลด free eBook เพียบ ที่ facebook.com/englishebooksforfree

English Books Online - Home

มี eBook ใช้เรียนภาษาอังกฤษให้เลือกดาวน์โหลดเพียบ, แต่ก็ต้องระวังนะครับ โหลดมาเก็บไว้แต่ไม่ได้อ่าน จะกลายเป็น .....ข้างล่างนี้
https://www.facebook.com/englishebooksforfree/
pusom