Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำ The Encyclopedia of World Religions

world religion

แนะนำ The Encyclopedia of World Religions
       หนังสือเล่มนี้เขาบอกเจตนาว่า (หน้า 11/529) ต้องการให้คนหนุ่มสาวของอเมริกันได้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก ค.ศ. 1965 ซึ่งสหรัฐฯได้เปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง ทำให้คนจำนวนมากจากประเทศอื่นที่นับถือศาสนาที่แตกต่างมากมายอพยพเข้าไปอยู่ในสหรัฐฯ และหลังเหตุการณ์ 9/11 ค.ศ. 2001 ซึ่งทำให้อคติและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสนาเกิดขึ้นได้มาก
       ผมลองอ่านดูแล้วก็เป็นว่า แต่ละบทความให้ความรู้อย่างกระชับและน่าสนใจ จริงอยู่คงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้หนังสือเล่มเดียวนี้ให้ภาพที่่สมบูรณ์เกี่ยวกับทุกศาสนาหรือทุกลัทธิความเชื่อในโลกนี้ แต่อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการศึกษา และเป็นการฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยครับ
คลิกอ่าน 
       ขอแนะนำให้ท่านไปดูชื่อเรื่องที่ Index - ไฟล์ pdf หน้า 514 / 529
       ในที่นี้ ผมขอแนะนำบางบทความที่เห็นว่าน่าสนใจให้ท่านลองอ่านดูพอเป็นตัวอย่าง 

 1. Buddha (พุทธ): ไฟล์ pdf หน้า 77 / 529
 2. Jesus (คริสต์): ไฟล์ pdf หน้า 253 / 529
 3. Muhammad (อิสลาม) : ไฟล์ pdf หน้า 319 / 529
 4. Hinduism (ฮินดู) : ไฟล์ pdf หน้า 214 / 529
 5. abortion and religion (การทำแท้ง): ไฟล์ pdf หน้า 16 / 529
 6. afterlife in world religions (ชีวิตหลังความตาย): ไฟล์ pdf หน้า 23 / 529
 7. Asoka (พระเจ้าอโศกมหาราช): ไฟล์ pdf หน้า 50 / 529
 8. Taoism (ลัทธิเต๋า) : ไฟล์ pdf หน้า 455 / 529
 9. yin/yang theory (ทฤษฎีเกี่ยวกับหยินหยาง) : ไฟล์ pdf หน้า 496 / 529
 10. Bible (คัมภีร์ไบเบิ้ลของชาวคริสต์): ไฟล์ pdf หน้า 65 / 529
 11. Confucius (ขงจื๊อ) : ไฟล์ pdf หน้า 65 / 529
 12. Dalai Lama (ดาไล ลามะ): ไฟล์ pdf หน้า 126 / 529
 13. God (พระเจ้า): ไฟล์ pdf หน้า 191 / 529
 14. Sunni Islam (ศาสนาอิสลาม นิกายซุนนี): ไฟล์ pdf หน้า 448 / 529
 15. Shi'ite Islam (ศาสนาอิสลาม นิกายชีอะฮ์): ไฟล์ pdf หน้า 434 / 529
 16. UFO religions (ศาสนามนุษย์ต่างดาว): ไฟล์ pdf หน้า 472 / 529
 17. Vietnamese religions (ศาสนาของคนเวียดนาม): ไฟล์ pdf หน้า 481 / 529
 18. Zen Buddhism (ศาสนาพุทธ นิกายเซ็น): ไฟล์ pdf หน้า 500 / 529
 19. homosexuality and religion (โฮโมเซ็กชวลและศาสนา): ไฟล์ pdf หน้า 223 / 529
 20. reincarnation (การกลับมาเกิดใหม่) : ไฟล์ pdf หน้า 392 / 529
 21. charms and amulets (มนตราและเครื่องรางของขลัง) : ไฟล์ pdf หน้า 95 / 529

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com