ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจรายย่อยที่ติดต่อกับต่างชาติ

More useful phrases
       ผมมีเพื่อนบางคนที่ทำธุรกิจติดต่อกับต่างชาติ ซึ่งก็เป็นธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ได้ใหญ่โตอะไร เช่น สั่งซื้อสินค้าไม่กี่ชิ้นเพื่อนำมาขายต่อ หรือรับเป็นเอเย่นต์ขายสินค้าของเขาในเมืองไทย เป็นต้น ภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการติดต่อก็ไม่ได้มากมายหรือเป็นงานเป็นการอะไรมากนัก โดยมากเป็นการเขียนอีเมล สั่งของ แจ้งรายละเอียด ยืนยัน ส่งเงิน ฯลฯ ภาษาอังกฤษที่ใช้ก็ภาษาบ้าน ๆ ไม่ต้องใช้ภาษาของมือโปร เน้นการสื่อสารที่ไม่ผิดพลาด ส่วนภาษาจะหรูหรือไม่? นั่นไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ ส่วนการพูดก็มีเหมือนกันที่นาน ๆ ครั้งที่คู่ค้าเดินทางมาเมืองไทย ถ้าอย่างนี้ต้องเตรียมตัวมากหน่อย เพราะอาจจะต้องทั้งพูดและเซ็นเอกสาร หรือจ่ายเงินกันด้วย แต่ที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นการค้าขายกับต่างชาติแบบเล็ก ๆ น้อย ๆ
       ผมดูแล้ว กรณีอย่างนี้ เรื่องภาษาอังกฤษก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนัก เพราะธุรกิจที่ทำไม่ได้ซับซ้อนหรือใหญ่โต แต่กระนั้นก็ตามผมเห็นว่า ถ้าคนที่ขายของกับฝรั่งพยายามปรับปรุงทักษะการเขียนและการพูดสื่อสารให้ดีขึ้น มันก็น่าจะเป็นผลดี ในเว็บ e4thai.com  มีเรื่องให้เข้าไปค้นอยู่บ้างที่ปุ่ม Groups - Business English ที่คอลัมน์ซ้ายมือ

       และวันนี้ผมขอเพิ่มอีกนิดหน่อย  ท่านอ่านแล้วก็เลือกเอาแล้วกันครับ บางวลี บางประดยค อาจจะหยิบไปใช้ได้ทันที ส่วนอันไหนที่เห็นว่าไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่านก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้ 
[1] ศัพท์, วลี, ประโยค ที่ใช้เขียน หรือใช้พูด ทั่ว ๆ ไป เมื่อติดต่อธุรกิจ

[2] วลีใช้พูดในการประชุม คือแม้ว่าเราจะไม่ได้ประชุมใหญ่โตในห้องอย่างเป็นทางการ แต่บางวลี บางประโยค ใน 2 ลิงก์ข้างล่างนี้ก็อาจจะหยิบมาใช้ได้บ้าง

[3] เปรียบเทียบสำนวนธรรมดา ๆ กับที่เป็นทางการมากขึ้นในการเขียน email หรือจดหมายธุรกิจ

[4] ศัพท์, วลี, ประโยค ที่ใช้พูดในแต่ละสถานการณ์

พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/