เทคนิคการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

pencil

เทคนิคการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
ที่มา: https://sites.google.com/site/sirinphahemuxnlamay/home 
หน่วยที่ 1 → ฟังอย่างไรให้เข้าใจ
หน่วยที่ 2 → พูดอย่างไรให้รู้เรื่อง
หน่วยที่ 3 → อ่านอย่างไรให้ถูกต้อง
หน่วยที่ 4 → เขียนอย่างไรให้ถูกโครงสร้าง

ถ้าลิงก์ข้างบนตาย ก็ → ไปที่นี่ครับ

pencil