แนะนำ 365 Best Inspirational Quotes

365 kamkom       หนังสือเล่มนี้รวบรวม 365 คำคมที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
       ทำไมคำของหลาย ๆ คนที่รวบรวมมาถึงได้คม มันคมก็เพราะว่า มันช่วยทำให้ความรู้สึกนึกคิดในการใช้ชีวิตของเราที่มัว เหงา ซึม หรือมืด กลายเป็นกระจ่าง สว่าง สดใส หลายคำก็คล้าย ๆ กับคำสอนของพุทธเรา แต่การใช้ภาษา สำนวน ถ้อยคำ อุปมา จี้จุด ซึ่งตรงใจหรือชี้ทางออก ทำให้คำมีความคมและคุณค่า
      คำในหนังสือเล่มนี้  → 365 Best Inspirational Quotes 
       ท่านอ่านแล้วอาจจะเกิดความรู้สึกหลายอย่าง ทั้งเฉย ๆ, ชอบ, ไม่ชอบ, ประทับใจ หรืออาจจะต่อต้านก็ได้ ก็ไม่เป็นไรครับ ลองเก็บบางคำที่ท่านใช้ประโยชน์ได้ ส่วนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนใจมัน

ถ้าต้องการดูคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทย ก็ให้ (1) ไฮไลท์คำศัพท์ (2)คลิก Definition


ผมเก็บมาให้ท่านดูเป็นตัวอย่างนิด ๆ หน่อย ๆ ข้างล่างนี้ครับ

There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all.
–Peter Drucker

do good useless thing 


 Yesterday is history. Tomorrow is a mystery.

Today is a gift. That's why it's called the present.
–Unknown

Present-Day-243x300

 


 A goal without a plan is just a wish.

–Larry Elder

a-goal-without-a-plan-is-just-a-wish orig


 A goal is not always meant to be reached;

it often serves simply as something to aim at.
–Bruce Lee

bruce-lee-meant-to-be


 Fall seven times and stand up eight.

–Japanese Proverb

 Fall-Down-Seven-Times-Stand-Up-Eight


 The only way to do great work is to love what you do.

–Steve Jobs

 the-only-way-to-do-great-work-is-to-love-what-you-do

 


 It is better to have lived one day as a tiger than a thousand years as a sheep.

–Tibetan saying

tiger


 Take care of the minutes and the hours will take care of themselves.

–Lord Chesterfield

Take-care-of-the-minutes-and-the-hours-will-take-care-of-themselves.-Lord-Chesterfield-500x250


 When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down 'happy'. They told me I didn't understand the assignment, and I told them they didn't understand life.

–John Lennon

 john-lennon-on-happiness 8


 Neither success nor failure are ever final.

–Roger Babson

never final


 Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.

–Maria Robinson

 fitness-motivation-start-today-and-make-a-new-ending

พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/