10 สำนวนภาษาอังกฤษ ที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์โลกน่ารัก รู้ไว้แล้วนำไปใช้ซะ!!

ที่มา:

      อย่างที่เรารู้กันดีว่า สำนวนภาษาอังกฤษมีแหล่งที่มาแตกต่างกัน แล้วรู้รึเปล่าว่าก็มีอยู่หลายสำนวนเหมือนกันที่มีที่มาจากสิงสาราสัตว์ อย่างเช่นที่เรา่นำมาเสนอในบทความนี้ ตามไปศึกษาพร้อมกันๆ เลยค่ะ…

1. Ants in one’s pants

หมายถึงบางคนที่อยู่ไม่สุข อยู่ไม่นิ่ง ลุกลี้ลุกลน เพราะมีบางอย่างอยู่ในใจที่ทำให้คนคนนั้นรู้สึกเปี่ยมล้นไปด้วยความสุข หรือตื่นเต้นกับสถานการณ์บางอย่าง เช่น John had ants in his pants about going on holiday yesterday. จอห์นอยู่ไม่นิ่งเลยเพราะตื่นเต้นกับการไปเที่ยวมาเมื่อวาน

Ants in one’s pants
If we were to think of this literally, it would not seem like a fun experience but luckily, this is not the case. It actually refers to someone’s inability to remain calm or sit still because they are very happy and excited about something. Let’s face it, nobody would want ants in their pants.
Example:
John had ants in his pants about going on holiday yesterday.

2. Cat nap

Cat nap กล่าวถึงการงีบหลับในช่วงสั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนบ่าย งีบประมาณ 20 นาทีไม่ใช่ 2 ชั่วโมงนะ เช่น I am normally tired when I get home from work so I usually a little cat nap before I make dinner. เมื่อกลับจากการทำงานฉันมักจะเหนื่อย จึงชอบงีบหลับก่อนทำอาหารเย็น

Cat nap
Like many of the idioms we will focus on today, they generally don’t have a direct to the animal mentioned although it could be argued that this one does. A “cat nap” is the name given to a short nap that people may have mid or later afternoon. When someone mentions a “cat nap”, the interlocutor knows that they mean a short 20-minute sleep and not a 2-hour nap.
Example:
I am normally tired when I get home from work so I usually a little cat nap before I make dinner.

3. At a snail’s pace

เมื่อนึกถึงหอยทากทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่เชื่องข้า ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเลยไม่จำเป็นต้องเร่งรีบอะไร สำนวนนี้จึงหมายถึงคนที่ทำงานช้ามาก หรือบางทีอาจจะเป็นความขี้เกียจนิดหน่อย เช่น Heather never finishes any work on time because she works at a snail’s pace. เฮเตอร์ไม่เคยทำงานเสร็จตรงเวลาเพราะว่าเธอทำงานช้าอย่างคลาน

At a snail’s pace
When we think of snails, we imagine slow moving creatures who live life at their own pace and are never in a hurry which would not be too far off the mark of the meaning of this idiom. It refers to someone doing tasks at a very slow pace or perhaps being a little lazy in general.
Example:
Heather never finishes any work on time because she works at a snail’s pace.

4. Busy as a bee

แปลได้ง่ายๆ ว่ามีงานยุ่งมาก เช่น I have so much work to do this afternoon. I’m going to be as busy as a bee. บ่ายนี้ฉันมีงานเยอะแยะที่ต้องจัดการ ฉันจะยุ่งมากๆ เลย

Busy as a bee

As funny as this sounds we don’t mean that someone is buzzing when we use this idiom but rather that they work at a very fast pace or are always running around doing something.

Example:

I have so much work to do this afternoon. I’m going to be as busy as a bee.

5. The world is your oyster

หมายถึง ควรใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มี มีโอกาสเหนือคนอื่น การประสบความสำเร็จ เช่น When you finish university, remember that the world’s your oyster and you can do anything you want. เมื่อเธอเรียนจบแล้วโปรดจำไว้ว่าเธอสามารถทำอะไรก็ตามที่เธอต้องการ

The world is your oyster
Knowing that oysters are small expensive shellfish that are often eaten in nice restaurants, we would wonder what this has to do with the bigger world in general. When we say this to someone, what we are actually telling them is that they should take advantage of the opportunities available to them and that in reality they can and should do whatever they can.
Example:
When you finish university, remember that the world’s your oyster and you can do anything you want.

6. Let sleeping dogs lie

ลองคิดถึงตอนที่คุณปลุกสุนัขให้ตื่นสิ ซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้แฮปปี้นะ เปรียบเทียบกับสิ่งที่มนุษย์ไม่พึงปรารถนาเช่นกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือปล่อยให้มันผ่านไปเถอะ อย่าเอ่ยถึงอีกเลย

Let sleeping dogs lie

If you are a fan of living a quiet life, then this may be an idiom in English that you should note down. Imagine if you woke dogs up – they wouldn’t be happy. Well, people being reminded of a situation they did not like are the same. In other words, let things pass and let the dust settle before you try to fix a problem.

Example:

If I were you I would let sleeping dogs lie. If you say something to Daniel and Sarah they might get angry with you again.

7. A little bird (birdie) told me that…

เป็นสำนวนที่เจอบ่อยๆ ในภาษาอังกฤษ เมื่อเราต้องการบอกใครบางคนว่ารู้ความลับบางอย่างมานะ และในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการเปิดเผยว่าใครบอกมา เช่น Is it true that you’re getting married? A little birdie told me that David had proposed to you. จริงหรือเปล่าที่เธอกำลังจะแต่งงาน มีคนกระซิบบอกฉันมาว่าเดวิดขอเธอแตอแต่งงานอ่ะ?

A little bird (birdie) told me that…

This is used often in English when we want to tell someone that we know a secret or non-public information but at the same time we don’t wish to reveal who told us that information either.

Example:

Is it true that you’re getting married? A little birdie told me that David had proposed to you.

8. Like a bull in a china shop

เหมือนกระทิงหลุดเข้าไปในร้านเครื่องเคลือบยังไงยังงั้น เราใช้คำนี้เพื่อกล่าวถึงคนที่มีความซุ่มซ่าม งุ่มง่ามเงอะงะ หรือเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

Like a bull in a china shop
We like to think that this one is almost self-explanatory, but we will explain anyway just to be clear. If a bull were in a china shop, do you think that everything would be left untouched or something would get broken? We use this to refer to people to are very clumsy or accident prone, perhaps even angry sometimes.
Example:
We got kicked out of the restaurant yesterday because Michael had had a few too many beers and was like a bull in a china shop.

9. Copy cat

คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยชอบใจนักหรอกหากมีคนมาเลียนแบบเรา อาจจะรู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อย สำนวนนี้จึงหมายความว่า คนที่เลียนแบบคนอื่น

Copy cat

Most people like original ideas that are unique so when someone copies you, you naturally get a little annoyed with them. As much as it looks like it might have something to do with our feline friends, this idiom is used when a person has copied something we have done from exam answer to even doing the same things we do or buying the same objects.

Examples:

Don’t look at my answers you copy cat! We might get into trouble!

10. The elephant in the room

สำนวนนี้ใช้เมื่อกลุ่มคนเลือกที่จะไม่สนใจปัญหา หรือสถานการณ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่ทุกคนควรตระหนัก แต่เลือกที่จะไม่พูดคุย

The elephant in the room
Again with idioms, we can’t always treat them literally as there is not actually an elephant in the room when we use this idiom. This is used when a group of people choose to ignore an obvious problem or situation that everyone is aware of but chooses not to discuss.
Example:
It was so awkward when Gemma and Karen argued at the party. Everyone was pretending they couldn’t hear the elephant in the room but we all couldn’t ignore it.


 It’s time to start using them…

It’s a great start once you can memorise many idioms, their meanings and their contexts, but the real challenge is trying to incorporate them into your own daily English correctly. Start with one or two and once you have them perfect you can focus on the others and slowly but surely you will build up a collection in English that you can use contextually whenever such situations arise. Give it a try because you’ll feel great about your level of English.