Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ตำราแกรมมาร์ที่อ่านสนุก (พูดจริง ๆ !)

teaching-grammar-figurative-language

♥ ตำราแกรมมาร์ที่อ่านสนุก (พูดจริง ๆ !)
♠ เรื่องนี้ผมเขียนไว้ตั้งแต่ 9 ปีที่แล้ว สมัยที่ e4thai ยังเป็นบล็อก วันนี้เข้าไปดูอีกครั้ง(และปรับ) ก็ยังเห็นว่า พอใช้ได้ จึงนำมาฝากครับ
http://english-for-thais-2.blogspot.com/2008/10/841.html 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com