Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำ Word Smart: 1400+ Words That Belong in Every Savvy Student's Vocabulary

 Word Smart  800

♦วันนี้ (22 ธค 60) ได้มาอีก 1 เล่มครับ ต่อจากเล่มก่อน

→ More Word Smart: 800+ More Words That Belong in Every Savvy Student’s Vocabulary


 คลิกอ่าน/ดาวน์โหลด

Word Smart 6th Edit→ Word Smart: 1400+ Words That Belong in Every Savvy Student's Vocabulary

       หนังสือเล่มนี้น่าสนใจตรงที่ว่าผู้เรีนบเรียงได้รวบรวมคำศัพท์กว่า 1400 คำซึ่งคนที่เตรียมตัวสอบหรือผู้สนใจการพัฒนาคำศัพท์ควรทราบ พูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้าเข้าใจและใช้ได้ถูกต้องศัพท์ในเล่มนี้ทั้งหมด ก็จะทำให้อ่าน-ฟัง-พูด-เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างสะดวก เพราะศัพท์ที่บรรจุในหนังสือเล่มนี้คัดมาแล้วจากทั้งหนังสือพิมพ์, นิตยสาร, หนังสือ bestseller สมัยใหม่, หนังสือคลวสสิกสมัยเก่า, และศัพท์ที่เจอบ่อยในข้อสอบพวก SAT, GRE, TOEFL
       ในบทนำของหนังสือผู้เรียบเรียงพูดว่า ศัพท์เป็นของสำคัญ ถ้ามีความรู้สึกนึกคิดในใจแต่ไม่รู้ศัพท์ ก็พูดหรือเขียนให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องใช้ศัพท์ยาก หรูหรา ที่เป็น big word ที่คนส่วนใหญ่ฟังไม่รู้เรื่อง แต่ที่ถูกต้องนั้น เราควรพูดเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่าย ๆ และชัดเจนโดยใช้ศัพท์ธรรมดา ๆ นี่แหละ แต่ปัญหาก็คือ มีศัพท์หลายคำที่เราเจอบ่อยและใช้ผิดความหมายอย่างมั่นใจโดยไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นการรู้ศัพท์ใหม่ยาก ๆ ยังไม่สำคัญเท่ากับการใช้ศัพท์เก่าให้ถูกต้อง
       ผมเองเข้าไปดูศัพท์ในหนังสือเล่มนี้แล้ว และก็เห็นว่า ศัพท์พวกนี้แม้จะเป็นศัพท์ธรรมดาของฝรั่ง แต่สำหรับคนไทยโดยทั่วไปน่าจะถือว่าเป็นศัพท์ยากหรือศัพท์สูง ส่วนศัพท์ธรรมดาประมาณ 3000 คำที่เป็น list ของ Oxford, Longman, Webster นั้น ไม่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ เพราะมันง่ายเกินไปสำหรับฝรั่ง
       สิ่งที่ผมชอบใจมากในหนังสือเล่มนี้ก็คือ ประโยคตัวอย่างที่เขายกมาอธิบายและความเห็น-คำอธิบายเพิ่มเติมต่อท้าย บางคำน่าอ่านกว่าในดิกชันนารีเสียอีก
       ผู้เรียบเรียงแนะนำว่า ในการศึกษาคำศัพท์ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเรียง A → Z คำไหนรู้แล้วก็ไม่ต้องสนใจมันมากนัก ให้ผ่านไปดูคำถัดไปเลยก็ได้ แต่ขอให้แน่ใจว่าที่รู้แล้วนั้นรู้ถูกไม่ใช่รู้ผิด เพราะถ้ารู้ผิดก็จะนำไปใช้พูดหรือเขียนอย่างผิด ๆ และที่แย่ก็คือผิดโดยไม่รู้ตัว
       มีคนเคยถามผมว่า ศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นต้องรู้มากแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอ ผมก็ตอบไปง่าย ๆ ว่า ถ้าอ่าน นสพ. Bangkok Post ได้เข้าใจคล้าย ๆ อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทย อันนั้นก็ใช้ได้แล้ว มาถึงตอนนี้ผมอยากจะเพิ่ม นิตยสารข่าว The Economist  ของประเทศอังกฤษเข้าไปอีก 1 ฉบับสำหรับการ test ศัพท์ของตัวเองว่าพอใช้หรือไม่  
       วิธีรู้ศัพท์ที่เป็นธรรมชาติที่สุดนั้น คืออ่านเยอะ ๆ เจออะไรเป็นอ่าน และขยายโลกทัศน์ของตัวเองให้สนใจหลาย ๆ เรื่อง แต่ตำราที่ผมนำมาแนะนำในวันนี้แม้จะไม่สามารถใช้แทนการอ่านเยอะอย่างที่ผมแนะนำ แต่อย่างน้อยก็เป็นผู้ช่วยที่ดีครับ
       ข้างล่างนี้เป็นการสรุปเนื้อหาสั้น ๆ ของ Word Smart: 1400+ Words That Belong in Every Savvy Student's Vocabulary

บทที่ 1 - ให้แนวคิดและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนรู้ศัพท์ใหม่ ให้สามารถจำและนำไปใช้ได้
บทที่ 2 - รวมคำศัพท์ A → Z ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่าน่าศึกษา, ให้คำนิยามและประโยคตัวอย่างพร้อมคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ความเข้าใจและใช้เป็น, ทุก 10 คำมีการ test วัดความเข้าใจ และมี เฉลยให้ตรวจ
บทที่ 3 - รวบศัพท์ในบทที่ 2 มา test อีกครั้ง มีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนเตรียมตัวสอบ SAT, GRE, TOEFL
บทที่ 4 - 5 ศัพท์ที่พบบ่อยในการสอบ SAT และ GRE และคำนิยามสั้น ๆ
บทที่ 6 - รากศัพท์ที่ควรรู้, ความหมาย, คำตัวอย่าง
บทที่ 7 - คำที่ใช้กันผิดบ่อย ๆ พร้อมประโยคตัวอย่าง
บทที่ 8 - คำย่อและคำเต็ม
บทที่ 9 - ศัพท์เกี่ยวกับดนตรี, วรรณคดี, ภาพยนตร์ และงานศิลปะอื่น ๆ พร้อมความหมาย
บทที่ 10 - ศัพท์เกี่ยวกับการเงิน ที่เจอบ่อย ๆ ในหนังสือพิมพ์ พร้อมความหมาย
บทที่ 11 - คำต่างประเทศเช่นลาติน ฝรั่งเศส เยอรมัน ที่ใช้ในภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย
บทที่ 12 - ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่เจอบ่อย ๆ ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร พร้อมความหมาย
บทที่ 13 - เฉลย Quick Quiz 1-86 ของบทที่ 2 และ Final Exam Drill 1 - 48 ของบทที่ 3

พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/ 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com