ฝากโปรแกรมดิกให้ดาวน์โหลดไปลงคอมฯ ติดตั้งใช้งานโดยไม่ต้องต่อเน็ต

mac

ฝากโปรแกรมดิกให้ดาวน์โหลดไปลงคอมฯ ติดตั้งใช้งานโดยไม่ต้องต่อเน็ต
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners 2nd Edition
https://drive.google.com/uc?id=1OC7a4ZaGfMmyw8hkxonIK35M3G8AzN1z&export=download