Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝากหนังสือฝึกศัพท์ระดับต้น 2 เล่ม

 Work on Your Vocabulary Elementary A1

       ท่านผู้อ่านครับ ตำราพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่ผมนำมาฝากท่านผู้อ่าน บ่อยครั้งที่เล่มใหม่ซึ่งได้มา มันก็คล้าย ๆ เล่มเก่าที่เคยนำมาฝาก แต่พอได้เล่มใหม่มาทีไร ผมก็อดใจไม่ได้ต้องนำมาฝากทุกที
       ตำราพวกนี้ลักษณะการเรียบเรียงมักจะดำเนินไปในแนวเดียวกัน ทำนองนี้
[1] เขาจะคัดเลือกคำศัพท์ที่เขาเห็นว่าน่ารู้ หรือจำเป็นที่ผู้ศึกษาเริ่มต้นต้องรู้ก่อน โดยการนำเสนอคำศัพท์ อาจจะมีทั้งเรียงไปตามลำดับ a b c d ....x y z หรือ แบ่งเป็นหมวดหมู่ ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามอัธยาศัย
[2] อธิบายคำศัพท์ด้วย definition และ ประโยคตัวอย่าง
[3] train & test ด้วย exercise หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทดสอบความเข้าใจ, สร้างความคุ้นเคย, ให้ผู้อ่านเห็นวิธีการผูกประโยคเพื่อใช้คำศัพท์ในการพูดหรือเขียน และมี Answer key หรือเฉลยอยู่ที่ท้ายเล่ม ให้ตรวจ
       หนังสือพวกนี้ มักจะออกแบบและนำเสนอเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง หรือให้ครูผู้สอนนำไปใช้เป็นแบบเรียนหรือแบบฝึกหัดสอนเด็ก
       การศึกษาตำราพวกนี้ให้ได้ผล ควรหาสถานที่เงียบ ๆ ศึกษาอย่างมีสมาธิ ไม่ถูกรบกวนด้วย LINE, SMS, Facebook, ฯลฯ
       และวันนี้ ผมขอฝากหนังสือฝึกศัพท์ระดับต้น อย่างที่ว่านี้ 2 เล่มครับ

100 vocab

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com