Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

List คำศัพท์ขนาด 3 - 7 ตัวอักษร

ruler 40cm

list คำศัพท์ที่มีตัวอักษร 3 - 7 ตัวที่รวบรวมไว้ข้างล่างนี้ นำมาจาก Macmillan Dictionary  
ความตั้งใจของผมคือ
[1] ท่านได้เห็นคำศัพท์ที่มีจำนวนตัวอักษรเท่ากัน วางอยู่ติดและเปรียบเทียบกันได้ อาจจะช่วยให้จำศัพท์ได้ง่ายขึ้นบ้าง
[2] มีปุ่ม Pronunciation ให้คลิกฟังการออกเสียงคำศัพท์ และฝึกออกเสียงตาม
[3] ศัพท์ใน list มีทั้งที่เจอบ่อย ๆ และนาน ๆ เจอครั้ง เมื่อคลิกคำศัพท์ จะเห็นความหมายจากดิก Macmillan เป็นความหมายที่อ่านง่าย คำไหนที่ท่านเห็นว่าน่าจำ-ก็ใส่ใจมันมากหน่อย, คำไหนนาน ๆ จะเจอสักครั้ง ก็ถือว่าผ่านตาเป็นความรู้ และเป็นการฝึกอ่านดิกอังกฤษ-อังกฤษไปในตัว ได้ฝึกทั้ง vocab และ reading สั้น ๆ ขนาดพอคำ
[4] ศัพท์พวกนี้ จำไปใช้ในการเล่น Scrabble ได้

pencil

3-letter words
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
4-letter words
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
5-letter words
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
6-letter words
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
7-letter words
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

♦ → เครื่องมือในการทำ list คำศัพท์นี้

♦ → List คล้าย ๆ กัน ที่เคยทำก่อนหน้านี้

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com