ฟัง Sound effect ของคำศัพท์ที่ Macmillan Dictionary

rattle

ที่ดิก Macmillan คำศัพท์ที่หมายถึงเสียงหรือการออกเสียงในภาษาอังกฤษ  นอกจากมี definition ให้อ่าน ยังมีเสียงให้คลิกฟังอีกด้วย

เมื่อเข้าไปในหน้าคำศัพท์ ให้คลิกรูปตามภาพนี้ rattleเพื่อฟังเสียงนั้น ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจ definition มากขึ้น

ลองเข้าไปฟังดูซีครับ หลาย ๆ เสียงฟังแล้วก็ตลกดี
https://goo.gl/ujaFWD