คำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปล

 vocab E T.pdf

EnglishFitandFirm.blogspot.com

  1. อุปกรณไฟฟา
  2. สลากกินแบ่ง
  3. อาการไม่สบาย
  4. ปลา-อาหาร
  5. ผลไม้
  6. กีฬา

- คลิกดู