รายการสอนภาษาอังกฤษดี ๆ ฟรี ที่ YouTube

5Youtube   เวบแบไต

♥ ที่ลิงก์นี้ → https://www.beartai.com/lifestyle/158355 และ ลิงก์นี้
♦ มี 6 ช่อง ดังนี้ครับ, 5 ช่องแรกพูดภาษาไทย, ช่องสุดท้ายพูดภาษาอังกฤษ
【1】 Loukgolf’s English Room 
【2】 English สะกิดต่อมฮา 
【3】 Click : ภาษาอังกฤษ [by Mahidol] 
【4】 TalkAmerican by MsLingLingOfficial 

 【5】สาระมี Channel Easy English

【6】 English with Lucy