10 วิธีในการกระตุ้นตัวเองให้คึกคักเข้มแข็งในการฝึกภาษาอังกฤษ

motivate
บทความนี้เขาแนะ 10 วิธีในการกระตุ้นตัวเองให้คึกคักเข้มแข็งในการฝึกภาษาอังกฤษ ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดดูซีครับ น่าสนใจทีเดียว
10 Practical Ways To Motivate Yourself To Study English
https://www.espressoenglish.net/10-practical-ways-to-motivate-yourself-to-study-english/ 
1. Be Encouraged – Your English Is Probably Better Than You Think It Is!
2. Never Compare Your English Skills To Others'
3. Don't Take Mistakes So Seriously/Personally
4. Visualize The End Goal, And Know That Every Bit Of Time You Invest Is Bringing You Closer!
5. Keep A Record Of Your Progress (Success Journal)
6. When You Feel Lazy, Just Take A Baby Step
7. Plan For Breaks, But Also Plan To Come Back
8. Make Learning Enjoyable
9. Find A Partner Or Join A Community
10. Challenge Yourself, Then Reward Yourself When You Reach Goals