ดาวน์โหลดข้อสอบภาษาอังกฤษ 280 ชุดพร้อมเฉลย

มีข้อสอบภาษาอังกฤษ 280 ชุดพร้อมเฉลยมาให้ท่านดาวน์โหลดไปฝึกทำเล่น ๆ
หน้าตาของข้อสอบตามข้างล่างนี้ เมื่อคลิกเลือกคำตอบ ผิดหรือถูก โจทย์จะเฉลยทันที

คลิกภาพ เพื่อขยายขนาด เห็นชัด ๆ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Quiz -- Confusi
ถ้าชอบก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยครับ แค่ 3 MB เท่านั้นเอง 
→ คลิก 
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th