เทคนิคการให้ Google Translate อ่านภาษาอังกฤษให้ฟัง

 

สวัสดีครับ

     Google Translate: http://translate.google.com/ นอกจากมีบริการแปลประโยคหรือข้อความแล้ว ยังสามารถอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านฝึก listening skill อีกด้วย แม้ว่าเสียงจะไม่ใช่เสียงมนุษย์ 100 % แต่ก็พอกล้อมแกล้มใช้ฝึกฟังได้

     วิธีใช้ก็ง่าย ๆ เพียงท่าน พิมพ์ หรือ paste ข้อความภาษาอังกฤษลงไปในช่องสี่เหลี่ยมซ้ายมือ และคลิกไอคอนรูปลำโพงที่อยู่มุมล่างขวาของสี่เหลี่ยมนั้น ก็จะได้ยินเสียงอ่านทุกคำ-ทุกประโยค ที่ท่านพิมพ์ หรือ paste ลงไป

     แต่ข้อที่ท่านอาจจะไม่ชอบก็คือ Google Translate จะอ่านรวดเดียว ทุกคำ – ทุกประโยค ไม่เว้นให้เราหายใจ บางทีเราฟังจนเหนื่อยจะพักฟังก็ทำไม่ได้

     วิธีที่จะให้  Google Translate อ่านอย่างมีเว้นวรรค หรือทิ้งระยะห่างบ้าง สามารถทำได้โดย คั่นข้อความด้วยเส้นประที่มีช่องว่างระหว่างเส้น  เส้นยิ่งยาวยิ่งวรรคนาน

Google Translate11

     ท่านลองเอา 5 ประโยคข้างล่างนี้ ไป paste ลงใน Google Translate แล้วคลิกฟังเสียงอ่าน ทั้ง 3 ชุดเปรียบเทียบกัน  ท่านจะเห็นความต่างของเสียงอ่านทั้ง 3 ชุด

1.Everyone thinks the same thing.        

2.OK, I'll talk to you soon.

3.Are you going too?

4. I miss you.

5.How do you use it?

1.Everyone thinks the same thing.       

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -

2.OK, I'll talk to you soon.

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -

3.Are you going too?

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -

4. I miss you.

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -

5.How do you use it?

1.Everyone thinks the same thing.        

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -

2.OK, I'll talk to you soon.

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -

3.Are you going too?

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -

4. I miss you.

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -

5.How do you use it?

หวังว่าคงมีประโยชน์บ้างนะครับ

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.