ป้ายภาษาไทย ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแบบผิดๆ

island ban

ป้ายภาษาไทย ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแบบผิดๆ
【1】 https://goo.gl/1qDXTs  
【2】  https://goo.gl/nDjDLo