แปลศัพท์ทุกคำที่อ่าน-ไม่ต้องเปิดดิก

 ESL Reader

แปลศัพท์ทุกคำที่อ่าน-ไม่ต้องเปิดดิก
ไปที่เว็บนี้ครับ
http://www.esldesk.com/reading/esl-reader 
♦วิธีใช้งาน
【1】copy และ paste ข้อความภาษาอังกฤษใส่ลงไป, คลิก Begin
【2】ติ๊ก Translation, คลิก ▼ และเลือก Thai
-เมื่อคลิกคำศัพท์จะมีหน้าต่างแสดงคำแปลไทย {จาก Google Translate}
【3】ถ้าต้องการดูความหมาย อังกฤษ – อังกฤษ, ให้ติ๊ก Definition , คลิก ▼ และ(ขอแนะนำ)เลือก Oxford